Spalvotas kopijavimas ir spausdinimas

Spalvotas kopijavimas ir spausdinimas

Kopijavimas ant įvairaus A grupės formato popieriaus (spalvotas/nespalvotas).

Skenavimas patalpinant į Jūsų laikmeną.

Spausdinimas įvairiu formatu (spalvotas/nespalvotas). 


A grupės formatai

A grupės formatai