Kultūros diena Marijampolėje: su Taikos vėliava ir naujos knygos sutiktuvėmis

2013-04-15

Balandžio 15-ąją Lietuvoje jau septintą kartą minima Tarptautinė kultūros diena, kurią Lietuvos Respublikos Seimas 2006 m. liepos 19 d. įteisino kaip atmintiną.

Kultūros dienos minėjimu norima atkreipti dėmesį į tai, jog kultūra yra žmogaus dvasingumo išraiška, turinti suvienyti valstybės institucijų, visuomenės ir atskirų žmonių pastangas kurti brandžią pilietinę visuomenę ir bendrą gėrį, stiprinti visuomenės, o ypač vaikų ir jaunimo, kultūrinį švietimą, o kultūros politika turi sudaryti sąlygas ugdyti visuomenės poreikius tikrosiomis kultūros vertybėmis, kad jos prieinamos kiekvienam žmogui ir sąlygotų žmogaus dvasingumą.

Šiandien J. Basanavičiaus aikštėje suplevėsavo Kultūros dienos simbolis - Taikos vėliava. Iškeldami šią vėliavą, užtvirtiname aukščiausias vertybes ir įsipareigojame jas saugoti bei puoselėti. Taikos vėliava – baltame fone tamsaus purpuro spalvos amžinybės žiedas, juosiantis tris raudonus skritulius, yra meno, mokslo ir religijos simbolis, meilės, grožio ir išminties ženklas, simbolizuojantis esamus ir būsimus žmonijos laimėjimus. Lietuvoje praėjusiais metais Kultūros dieną išsiskleidė apie 90 Taikos vėliavų. Tai rodo, kad ši šventė tampa vis prasmingesnė.

Kultūros dieną pasitiksime ir naują fotomenininko Romo Linionio knygą „Mūsų miestas prie Šešupės”, kurioje užfiksuoti žmonės, kūrę Marijampolės kultūros tradicijas, turintys savyje tikrojo grožio pojūtį, siekiantys gyvenimo džiaugsmo atradimo kūryboje, siejantys savo gyvenimą su kultūra ir kūryba. Knyga palydėta savivaldybės mero Vidmanto Brazio žodžiais: „Kiekvienas leidinys, ypatingai skirtas kultūrai, turėtų paskatinti kurti ir tęsti dialogą su savimi, kūryba ir aplinka. Tegul skaidriai skamba knygos autoriaus fotomenininko, krašto kultūros metraštininko Romo Linionio užfiksuoto kiekvieno žmogaus gyvenimo gama ateityje ieškant naujų minčių, aukščiausio taško kūrybos erdvėje...”.

Kultūros dieną privalome susimąstyti apie kultūros svarbą, unikalumą ir identitetą, papročių savitumą, dvasinės gyvasties šaknis, svarbą žmogaus gyvenime, taiką pasaulyje, dvasinį tobulėjimą, šviesos ir gėrio idėjos skleidimą. Tai įpareigoja ir Kultūros dienos atsiradimas, nes balandžio 15 d. Kultūros dienai pasirinkta neatsitiktinai.

1935 metais tą dieną Vašingtone JAV prezidento Ruzvelto kabinete dvidešimt viena Amerikos žemyno šalis ratifikavo Rericho paktą – sutartį dėl meno, mokslo įstaigų ir istorinių paminklų apsaugos karo ir taikos metu. Šio istorinio įvykio ištakos siekia 1904-uosius, kai įžymus rusų menininkas, mokslininkas ir kultūros veikėjas Nikolajus Rerichas iškėlė mintį, jog nuo visa griaunančio karo būtina apsaugoti kultūros paminklus. 1914 m. jis tuometinei Rusijos vyriausybei pateikė tokią apsaugą garantuojančios sutarties projektą, tačiau prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas ne tik sutrukdė šį projektą įgyvendinti, bet ir nušlavė nuo žemės paviršiaus daugybę meno ir kitų kultūros vertybių. N. Rericho iškeltoms mintims neliko abejingi kultūrai pasišventę įvairių šalių žmonės – buvo parengtas dokumentas, gavęs Rericho pakto pavadinimą. 1931 m Brizgėje (Belgija) vyko pirmoji Paktui skirta konferencija. Tada šio miesto bažnyčioje buvo pašventinta Taikos vėliava, paliečiant ją Kristaus kraujo relikvija. Impulsą vėliavos simbolikai, kaip rašė N. Rerichas, davė Andriejaus Rubliovo ikona „Trejybė”. Vėliau, keliaudamas po daugelį šalių, Trejybės simbolį rado įvairiose tautose, religijose ir kultūrose, pradedant neolito laikotarpiu. Taikos vėliava buvo iškelta ant aukščiausių planetos viršūnių, Šiaurės ir Pietų ašigalių, į kosminę erdvę, jai plevėsuojant vykdomos įvairios tarptautinės kultūrinės akcijos.

Pasaulinės kultūros dienos proga linkime visiems kultūros žmonėms – menininkams, kultūros įstaigų darbuotojams, kultūros vertybių saugotojams - dvasinės stiprybės kuriant mūsų miesto savastį, pildant ir puoselėjant kultūros lobynus!

Viešųjų ryšių tarnyba

Šaltinis: www.marijampole.lt

Mūsų miestas prie Šešupės