Sasnava. Kraštas ir žmonės Visas vaizdas

Sasnava. Kraštas ir žmonės

Gediminas Ilgūnas 

Smulkiau

25

Į krepšelį

Aprašymas


Gediminas Ilgūnas (1936-2010) – įvairiais talentais apdovanotas žmogus, niekada nenutolęs nuo gimtojo Sasnavos krašto. Kantališkiuose gimęs būsimasis istorikas žinomas ir kaip aistringas keliautojas, žurnalistas, daugiau kaip 300 įvairių straipsnių autorius, parašęs keliolika knygų, tarp kurių ir veikalai apie tokias asmenybes kaip rašytoją Vincą Pietarį, prezidentą Kazį Grinių, 1863 metų sukilimo vadą Antaną Mackevičių ar gamtininką Česlovą Kudabą.

Buvęs rezistentas, politinis kalinys, perėjęs sovietinius lagerius aktyviai palaikė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą, tapo Kovo 11-osios akto signataru. Ketverius metus jis vadovavo Lietuvos archyvų departamentui, dar tiek pat laiko buvo Lietuvos radijo ir televizijos valdybos, vėliau ir tarybos pirmininku. Jam teko dirbti ir prezidento Algirdo Brazausko patarėju, o paskutiniais gyvenimo metais jis vadovavo Lietuvos 1000-mečio minėjimo direkcijai.

Knyga apie Sasnavą gali būti įdomi ne tik šio krašto žmonėms – čia, naudojantis Lietuvos valstybės istorijos, Marijampolės, nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir kitais archyvais surinkti įdomiausi ir retai žinomi faktai apie visą Sasnavos kraštą, apie nuostabiąją Sasnavos bažnyčią – jos statybos istoriją, lėšų rinkimą, daugumą sunkumų, su kuriais buvo susidurta, kol ši bažnyčia papuošė visą Sūduvos kraštą.

Nemažai vietos užima pasakojimai apie žymiausius šio krašto žmones – prezidentą Kazį Grinių, aušrininką Joną Bulotą, knygnešį Joną Luobikį, aviakonstruktorių, lėktuvų ANBO kūrėją Antaną Gustaitį, bažnyčios statytoją kunigą Stanislovą Čėsną, istoriką knygų autorių Joną Reitelaitį  ir kitus.  Knyga iliustruota retormis ir labai įdomiomis nuotraukomis.

„Skaitytojas, susipažinęs su Sasnavos krašto žmonių gyvenimais, jų darbais ir rūpesčiais gal pasisems iš jų gyvenimo išminties ir ryžto ieškoti ir rasti savo vietą žmonių bendruomenėje, realizuoti savo gabumus ir žemėje palikti taurų ir teisingą gyvenimo pėdsaką”, -- rašo G.Igūnas baigdamas šią knygą.


Techninės detalės

Autorius Gediminas Ilgūnas 
ISBN 9955642165
Leidykla Piko valanda
Išleidimo data 2005 m.
Apimtis 440 psl.
Spauskite ir apsilankykite

Specialūs pasiūlymai

» Visi pasiūlymai