PUNIA. LAIKO VERPETUOSE Visas vaizdas

PUNIA. LAIKO VERPETUOSE

Emilija Lukšytė-Krušinienė

Smulkiau

289

Į krepšelį

Aprašymas


Gyvenime nuolatos ką nors įgyjame ir ką nors prarandame. Tačiau pasverti, ko daugiau – prarandamo ar įgyjamo – mums neduota...

Laikas yra amžinas, bet žmogaus gyvenimas – laikinas ir trum­pas. Su išėjimu gyvenimas nesibaigia – tęsia jį kitos kartos, tačiau kai kada užmaršties velėnomis apauga garbūs vardai ir kraštui svarbūs darbai. Todėl reikia pažvelgti atgal į nugyventus metus ir raštu paliudyti tą laikmetį, prisiminti žymesnius žmones bei jų įnašą į kultūrą, šalies ekonomiką ar kitas gyvenimo sritis. Parodyti tas kūrybines jėgas, kurių esama šiandienos gyvensenoje, ir pa­likti jas ateities kartoms. Juk ne tuščioje vietoje, o ant ankstesnių kultūros pamatų statomi dabarties dvasinio gyvenimo rūmai.

Gyvendama Punioje jau apie 40 metų, nemažai įvykių, žmonių veidų, kultūros apraiškų esu sudėjusi į atminties skrynią. Manau, atėjo laikas praverti tą skrynią ir iškelti į dienos šviesą tai, kas ten pagarbiai, su meile išlaikyta. Amžinasis laikas nuplukdo dienas tarsi pavasarinis Nemunas ledus, trina iš atminties ir veidus, ir vardus, be kurių kažkada gyvenimas būtų buvęs skurdesnis ir nuobodesnis.

Šioje knygoje skaitytojas atras Punios bibliotekos, kultūros namų, ilgaamžės mokyklos, meno saviveiklos kolektyvų veiklos įdomesnes akimirkas. Nuotraukose atpažins Punioje gimusius, gyvenusius ir dirbusius žmones. Prisimins kultūrinio gyvenimo metą nuo kolūkio laikų iki šiandienos. Ne vienas pamatys save, dalyvavusį veiklos sūkuriuose, kai dar buvo kupinas jaunystės jėgų ir kilnių troškimų.

Vienas knygos skyrius skirtas Punios literatams, savo kūrybos puslapiuose garsinantiems šį gražų ir kiekvienam mielą žemės kampelį, kuriame prieš keletą dešimtmečių čia įleido gyvenimo šaknis ir suvešėjo darbais.

Knygoje paminėti kasdienės duonos augintojai, ūkininkai, Punios seniūnijoje veikiančios įmonės. Pateiktos Šv. Jokūbo parapijos kunigų trumpos biografijos, apžvelgti tremtinio dalią paty­rusių kraštiečių keliai...

Po visą Lietuvą pasklidęs didelis būrys mokslo ir kultūros dar­buotojų ir kitų pagarbos nusipelniusių žmonių, garsinančių gra­žiais darbais gimtąjį kraštą.

Teatleis man tie, kurių ne iš blogos valios, bet iš nežinojimo ne­paminėjau. Be to, pasakojimuose gali pasitaikyti netikslumų, juk tą patį reiškinį kiekvienas interpretuoja savaip.

Knyga apima XX a. antrosios pusės ir XXI a. pradžios laikotar­pį. Punios seniūnijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, reikšmingiausi is­toriniai įvykiai ir pasikeitimai prasidėjo Atgimimo metais. Turiu viltį, kad ateityje mano pradėtą darbą papildys, pratęs jaunesnioji puniškių karta. Knyga tebus skirta šios garbios žemės žmonėms, vertiems gražaus atminimo, ir Punios mokyklos 500 metų sukak­čiai įprasminti.


 
Techninės detalės
 
Autorė Emilija Lukšytė-Krušinienė
ISBN 9786094220821
Leidykla Piko valanda
Išleidimo data 2013 m.
Apimtis 140 psl.