… nežinau pavadinimo???

10,00

Apie autorių. Knygos autorius – kunigas, užaugęs gausioje šeimoje. Mokėsi Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus universitete studijavo filosofiją, prieš tai dar gilino teologines žinias Italijos, Romos universitetuose. Venecijos filijoje. Tarnystę atliko daugelyje Lietuvos ir keliose Italijos provincijose. Grįžęs į Lietuvą pasirinko Gižų miestelio parapiją, kurioje jau dešimt metų patarnauja žmonėms. Parašė keletą knygų: „Kodėl man?“, kurioje aptariamas ligonių apaštalavimas, taip pat „Nepažinau tavęs, pasauli“, kurioje tikėjimo šviesoje pasakojama apie keliones, ir dabar išleidžiamą „…nežinau pavadinimo???“.

Ši knyga – mano paskutinis žodis. Ne todėl, kad daugiau nebekalbėsiu, ar pasitrauksiu į dykumą, bet todėl, kad daugiau nieko nebegalėsiu pasakyti aptariama tema. Mylėti – žmogaus gyvenimo esmė ir prasmė, dėl kurios reikia viską atiduoti, kad gyvenimo rūpesčiai, pasaulio vilionės, apgaulės, ligos ir daugelis kitų dalykų neišplėštų iš mūsų širdžių Meilės siekio. Paskyriau gyvenimą Meilės skelbimui ir dabar, skaičiuodamas vis daugiau metų, jaučiuosi laimingas dėl to, kad Dievas padėjo man per tikėjimą ir viltį išsaugoti Jo veidą savo širdyje ir įtvirtinti tai kasdienybėje gyvenimo veikla ir darbais. Dažnai būdavo iki ašarų skaudu matyti žmonių nugrimzdimą į blogį, užsispyrimą, kaprizus, jausdavausi bejėgis ar net tekdavo klausytis įžeidinėjimų. Tačiau tokiam žmogui nurimus norėdavosi padaryti jam kažką gero, kad jis suvoktų, jog aš suprantu jo silpnumą. Mokslas atras dar daugybę gerų dalykų, filosofai nemažai kalbės apie gyvenimo ir širdies slėpinius, bet tai, kad Meilė viską keičia, supras tik tie, kurie atras savyje jėgų ir drąsos eiti per gyvenimą ir savo tarnyste nešti Meilės žinią kitiems, o tai liudys jų Meilės brandą.

SKU: ISBN 978-609-422-207-8 Category: Tag: