Kuriame Lietuvos ateitį

Projekto pavadinimas: UAB „Piko valanda“ netechnologinių ekoinovacijų diegimas Projekto kodas: 03.3.2-LVPA-K-832-04-0020   Šis projektas yra pradedamas norint sumažinti įmonės neigiamą poveikį aplinkai vykdant produkcijos gamybą. Tam tikslui reikalinga įsivertinti esamą ir planuojamą poveikį aplinkai, sukurti (atnaujinti) įmonės gaminius per visą jų būvio ciklą, taip pat įsidiegti veikloje aplinkosaugos vadybos sistemą. Projekte bus vykdomos 3 veiklos: […]